Lietuvos čempionatas

Čempionato nuostatai Pavyzdinė ataskaita 2022 m Ataskaitos 2021 m Ataskaitos

ALPINIZMO IR KALNŲ TURIZMO ČEMPIONATO NUOSTATAI

1. ČEMPIONATO TIKSLAS
1.1. Populiarinti alpinizmo sportą, įvertinti sezono įkopimus ir žygius bei juos atlikusias komandas.

2. VADOVAVIMAS
2.1. Čempionatą organizuoja Lietuvos alpinizmo asociacija kartu su Lietuvos keliautojų sąjunga.

3. ČEMPIONATO SĄLYGOS
3.1. Čempionate gali dalyvauti visi Lietuvos Respublikos piliečiai, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos. Komandos dalyvių skaičius neribojamas.
3.2. Čempionate pagal pateiktas ataskaitas vertinami visi įkopimai ir žygiai, atlikti nuo praėjusių metų lapkričio 1d. iki einamųjų metų spalio 31d.
3.3. Čempionatas vykdomas šiose klasėse:
3.3.1. Uolinė klasė (ne trumpesni kaip 100 m ilgio maršrutai uolomis ne didesniame nei 2500 m aukštyje, kai saugos taškus įrenginėja patys dalyviai);
3.3.2. Ledo klasė (ne trumpesni kaip 50 m ilgio maršrutai ant užšąlusių krioklių ne didesniame nei 2500 m aukštyje);
3.3.3. Techninė klasė (kopimai į 2500-6000 m viršūnes ir visi žieminiai kopimai, jei netenkinami uolinės arba ledo klasių reikalavimai);
3.3.4. Aukštuminė klasė (maršrutai į aukštesnes kaip 6000 m aukščio viršūnes);
3.3.5. Kalnų žygių klasė.
3.4. Teisėjų kolegija gali priskirti ataskaitą kitai klasei, nei numatyta ataskaitoje.
3.5. Teisėjų kolegija gali priskirti specialius apdovanojimus išskirtiniams įkopimams ar ataskaitoms iš anksto apie tai neinformavus
3.6. Įkopimai ir žygiai, neatitinkantys bendrųjų alpinizmo saugumo reikalavimų, nevertinami.

4. ATASKAITŲ PATEIKIMAS
4.1. Ataskaitos elektroninėje formoje (pageidautina, Adobe PDF formatu) siunčiamos el. paštu info@alpinist.lt iki einamųjų metų lapkričio 27 d. imtinai.
4.2. Įkopimo ataskaitos reikalavimai nurodyti Priede Nr. 1. Rekomenduojama pateikti pavyzdinę įkopimo ataskaitą, pateiktą Priede Nr. 3.
4.3. Kalnų žygių klasėje pateikiama tipinė žygio ataskaita.

5. TEISĖJAVIMAS
5.1. Teisėjų kolegiją sudaro 5 asmenys, vyr. teisėjas kiekvienais metais paskiriamas LAA prezidento
5.2. Teisėjų kolegija turi teisę kreiptis į komandų dalyvius dėl papildomos informacijos bei kviestis konsultantus.

6. APDOVANOJIMAS
6.1. Kiekvienoje klasėje I–III vietas pelnę dalyviai apdovanojami medaliais ir diplomais, jei toje klasėje ataskaitas pateikė ne mažiau kaip 4 komandos.
6.2. Teisėjų kolegija išimties tvarka dviem komandom gali skirti vienodas vietas ir apdovanojimus.
6.3. Kiekvienoje klasėje viena komanda (tie patys dalyviai) gali būti apdovanoti vieną kartą.
6.4. Teisėjų kolegijos nutarimu gali būti apdovanojami ir I–III vietomis neįvertintos komandos ar jų dalyviai, ypatingai pasižymėję 3.2 punkte nurodytu laikotarpiu.
6.5. Apdovanojimas už įkopimus į Lietuviškas viršūnes: specialus apdovanojimas už įkoptas 5 lietuviškas viršūnes (asmenys įkopę į 5 lietuviškas viršūnes iki 2022 10 31 turi pateikti LAA
įkopimų datas, viršūnių pavadinimus, nuotraukas nuo viršūnių, jei tokios yra).

7. BAIGIAMASIS RENGINYS
7.1. Renginį organizuoja Lietuvos alpinizmo asociacija ir Lietuvos keliautojų sąjunga.
7.2. Kiekvienais metais data ir vieta yra paskelbiama atskiru pranešimu.

REIKALAVIMAI ĮKOPIMO ATASKAITAI
Pilnai paruoštą ataskaitą sudaro:
I. Įkopimo pasas:
– Įkopimo klasė (uolinė, ledo, techninė arba aukštuminė);
– Kalnų rajonas, valstybė;
– Viršūnės pavadinimas, aukštis;
– Maršrutas, sudėtingumo kategorija (pažymėti, jei maršrutas praliptas pirmą kartą);
– Maršruto aukščių skirtumas ir ilgis, bendras maršruto statumas;
– Atskirų techninių atkarpų ilgiai, charakteristika (uolos, ledas, sniegas) ir sudėtingumas;
– Laikas, praleistas įkopime (taip pat nurodomos šios laiko atžymos: startas iš bazinės stovyklos, maršruto pradžia, viršūnė, maršruto pabaiga, grįžimas į bazinę stovyklą);
– Nakvynių skaičius, vietos ir sąlygos;
– Meteorologinės sąlygos kopimo metu;
– Bendra informacija apie komandos vadovą ir kitus dalyvius, ankstesnę jų įkopimų patirtį.
II. Maršruto aprašymas:
– Viršūnės arba sienos nuotrauka su pažymėtu maršrutu;
– Maršruto profilio schema ir maršruto schema UIAA simboliais (žr. Priedą Nr. 2), nurodant atkarpų ilgį, sudėtingumą ir naudotą inventorių;
– Techniškai sudėtingų atkarpų aprašymas ir nuotraukos;
– Maršruto būklės (pvz., apledėjęs, snieguotas) ir maršrute esamos įrangos (atramos, trosai, stacionarūs saugos taškai) saugumui užtikrinti ar kopimui palengvinti aprašymas. Taip pat pažymėti, jei komanda naudojosi kitų asmenų pagalba (nešikų, gelbėtojų ir gidų paslaugomis, įrengtomis stovyklavietėmis, inventoriaus ir maisto „užmetimais“ ar pan.);
– Dalyvių nuotraukos ir nuotrauka su dalyviais ant viršūnės arba maršruto pabaigoje;
– Taktinių komandos veiksmų, aklimatizacinių ir treniruočių įkopimų aprašymas;
– Kalnų rajono žemėlapis arba schema;
– Pastabos ir rekomendacijos planuojantiems kopti maršrutą ateityje.