Organizacijos tikslai

Pagrindinis LAA tikslas - vienyti kalnus mylinčius žmones!

O tai mes darome organizuodami seminarus, čempionatus, kaupdami bei dalindami naudingą informaciją, burdami bendraminčius į projektus bei diskusijas tiek elektroninėje erdvėje, tiek prie arbatos puodelio.