Ekspedicija

Edita Nichols - ženk ne daugiau, kaip po žingsnį į priekį...

 

Susipažinkite su Edita Nichols – pirmąja lietuvaite, įkopusia į aštuoniatūkstantininką. Rugsėjo 11 dieną Edita dalyvaus antroje ekspedicijoje ir kops į aštuntą Pasaulio viršūnę – Manaslu (8163 m). Apie ekspedicijos eigą Edita informuos savo blog‘e. Prieš pakeldama sparnus į Nepalą, alpinistė mielai sutiko atsakyti į klausimus. Tikras kalnietis Editos žodžiuose suras daug naujo ir įdomaus. Neabejoju, jos patirtį gali pritaikyti ir tu kopdamas į savo viršūnę.

Montis Magia alpinistai - vertikalus gyvenimas

Prieš du metus į Lietuvos alpinizmo elitą įsiveržė du jauni ir ambicingi aukštų sienų pionieriai Saulė Žukauskaitė ir Gediminas Simutis. Balticum 2009 renginyje jiems pavyko nustebinti komisiją. Už judviejų įkopimus El Capitano siena Josemituose, 21 metų Gediminas išrinktas geriausiu Lietuvos ir Baltijos šalių alpinistu.

Saulė su Gedu susipažino Lietuvos kaborių kalvėje - Montis Magia laipiojimo salėje. Tuo metu salėje dirbo ir kartu laipiojo Arūnas Kamandulis. Bendri pomėgiai visus tris draugus subūrė į Montis Magia alpinistų komandą. Dar negirdėtam tikslui - ekspedicijai į gražiausias ir sunkiausias Amerikos kontinento viršūnes bei uolas.

Surinkti turinį