Gruodžio 20 dieną Signatarų namuose buvo pristatyta nauja lietuviška alpinistinė knyga “Kalnams pašaukus”. Knygoje pažvelgta į Lietuvos alpinizmą per atskiro individo potyrius kalnuose, taip pat nagrinėjamos priežastys, skatinusios pokario kartą pasukti kalnų takais.

Detaliai pateikiami Lietuvos alpinistų žygiai 1979-1990 m. Prisimintas pirmas įkopimas į aukščiausią žemės viršūnę – Everestą. Leidinys gausiai iliustruotas.

Knygos sudarytojas Vitalius Stepulis.
Autoriai: Juozas Algimantas Krikštopaitis, Vilius Šaduikis, Vladas Vitkauskas, Paulius Bernardas Koncė, Juozas Antanavičius, Vida Marija Bareikienė.
Spausdino: UAB Petro ofsetas, 2011. 288 psl.

LAA ragina visus kalniečius įsigyti alpinistinę knygą ir įvertinti autorių atliktą darbą. Tai gali būti nereali dovana kiekvienam kalnus mylinčiam žmogui! Knygos kaina tik 25 Lt.

Dėl knygos kreiptis į Vitalių Stepulį tel.8687 26988 arba stepulis@inbox.lt