Gedėdami žuvusių alpinistų – Artūro Bazio ir Mildos Jasaitytės, skelbiame informaciją apie atsisveikinimo su bendražygiais ceremonijas.

Su Milda Jasaityte bus galima atsisveikinti (sausio 9 d.) Lukšių kultūros namuose (Tatarės g. 35, Lukšiai, Šakių r.). Sekmadienį (sausio 10 d.) 13 val. karstas bus išnešamas į bažnyčią, kurioje vyks mišios. Milda bus laidojama Lukšių miestelio kapinėse.

Atsisveikinimo su Artūru Baziu ceremonija vyks pirmadienį (sausio 11 d.) Vilniuje. Nuo 11 iki 17 val. Artūrą pagerbsime Šv. Ignoto bažnyčios kriptoje (Šv. Ignoto g. 6, Vilnius). 17:15 val. Šv. Ignoto bažnyčioje bus laikomos mišios. Artimieji nuoširdžiai tikisi supratingumo ir labai prašo atvyksiančius atsisveikinti su velioniu nenešti vainikų ir didelių gėlių puokščių.