Lietuvos alpinizmo asociacijos vardu reiškiame užuojautą tragiškai žuvusio Žyginto Minelgos artimiesiems ir bendražygiams.
Žygintas buvo aktyvus mūsų bendruomenės narys, patyręs alpinistas, nuolatos siekęs tobulėti ir dalintis savo žiniomis su kitais. Su jo rašytais tekstais apie alpinizmą galite susipažinti čia: https://www.tavola.lt/apie-alpinizma/

„Liūdna, kad mūsų tarpe nebebus šio aukšto žmogaus, kurį visi pastebėdavo iš tolo, bet kuris tačiau buvo taip pat išsiskiriančiai kuklus, santūrus ir švelnus.. Šiuolaikinėje visuomenėje jo spartietiškas gyvenimo būdas ir disciplina buvo išskirtiniai… “ – Birutė Valatkienė