2021 m. sausio 24 d. įvyko pakartotinis visuotinis LAA narių susirinkimas, kurio metu buvo išrinktas naujas LAA prezidiumas: Saulė Simutė, Arūnas Kamandulis, Marius Pulkauninkas, Vytautas Gudelis ir Justas Staniulis. Pirmojo prezidiumo posėdžio metu LAA prezidentu išrinktas Arūnas Kamandulis.
Čia galite susipažinti su 2021 m. sausio 10 d. visuotinio LAA narių susirinkimo, 2021 m. sausio 24 d. pakartotinio visuotinio LAA narių susirinkimo ir 2021 m. sausio 25 d. prezidiumo posėdžio protokolais.