2024 m. LIETUVOS KALNŲ KELIONIŲ TECHNIKOS SPORTO ČEMPIONATO NUOSTATAI

KKT čempionato nuostatai 2024

1. Tikslas ir uždaviniai
Čempionatas vykdomas siekiant populiarinti kalnų keliautojų sportą, didinti varžybų
masiškumą, gerinti varžybų organizavimo kokybę ir skatinti komandų pastovumą bei
techninį pasiruošimą.

2. Vykdymas
Čempionatą organizuoja Lietuvos keliautojų sąjunga ir Lietuvos alpinizmo asociacija.
Praktiškai varžybas vykdo klubai pagal patvirtintas taisykles, renginių kalendorių ir
ne vėliau kaip prieš dvi savaites su LKS ir LAA suderintus nuostatus. Įskaitinių
varžybų nuostatai neturi prieštarauti čempionato nuostatams.

3. Dalyviai
Atskirose varžybose komandos startuoja sportininkų ir mėgėjų pogrupiuose, tačiau
čempionate dalyvauja vienoje įskaitoje. Visos mėgėjų komandos pagal užimtas vietas
atskirose varžybose bendroje čempionato įskaitoje tose varžybose skaičiuojamos
žemiau sportininkų pogrupio komandų (jei varžybose dalyvavo 6 sportininkų
komandos, tai pirmą vietą mėgėjų pogrupyje užėmusi komanda bendruose varžybų
rezultatuose užima 7 vietą ir t.t.)
Komandos sudėtis 4 dalyviai, tarp jų ne mažiau kaip 1 moteris. Atskirose varžybose
per sezoną komandoje gali būti keičiami 2 dalyviai. Jei per sezoną pakeičiami
daugiau nei 2 komandos nariai, bendrame čempionate skaičiuojamos tik tos varžybos,
kuriose bendrai sudėjus pasirodė 6 dalyviai – iš visų rezultatų išrenkami „geriausio
šešeto“ rezultatai. Komanda visą sezoną startuoja tuo pačiu pavadinimu. Jei bet
kuriose varžybose pavadinimas pakeičiamas, tai traktuojama, kaip visiškai naujos
komandos startas.

4. Įskaitinės varžybos
 „Montis magia“ klubo taurė (03.23-24)
 KTU žygeivių klubo „Ąžuolas“ KKT varžybos (04.13-14)
 Klubo „Virvė laisva“ alpinizmo technikos varžybos (05.18)
 VILNIUS TECH TK KKT varžybos „Gedimino taurė“ (10.12-13)
 VUŽK KKT varžybos Vilniaus universiteto taurei laimėti (11.16)
 Kalnų kelionių technikos varžybos A. Babiežai atminti (11.30)

5. Nugalėtojų nustatymas
Čempionato rezultatai nustatomi sumuojant taškus už užimtas vietas įskaitinėse
varžybose, kuriose dalyvavo komanda. Už I vietą skiriama 16 taškų, II vt. – 12 tšk.,
III vt. – 9 tšk., IV vt. – 7 tšk., V vt. – 6 tšk., VI vt. – 5 tšk., VII vt. – 4 tšk., VIII vt. –
3 tšk., IX vt. – 2 tšk., X vt. – 1 tšk., XI vt. ir t.t. – 1 tšk.
Komandai skaičiuojami 5 geriausi sezono rezultatai. Jei kelios komandos surenka
vienodai taškų, tuomet sumuojami visų 6 varžybų rezultatai. Tokiu atveju jeigu ir
tuomet rezultatas lygus, komandos dalinasi ta pačia vieta galutinėje įskaitoje.
Varžybas vykdančio klubo komandoms, ne daugiau kaip 4, jeigu jos šiose varžybose
nedalyvavo, už šias varžybas skiriamas sezono metu jų parodytas 3 geriausių
rezultatų vidurkis, t.y., sumuojami trys geriausi pasirodymai ir dalinama iš 3
nepaisant kiek varžybų sudalyvavo komanda.
Jei atskirose varžybose dalyvauja tik 4 komandos, taškai čempionatui skaičiuojami
už užimtas I–II vietas, jeigu dalyvauja 3 komandos, taškai skiriami tik už I vietą.
Po kiekvienų varžybų organizatoriai per 7 dienas Lietuvos keliautojų sąjungai ir
Lietuvos alpinizmo asociacijai pateikia varžybų protokolus – rezultatus su komandų
pavadinimais bei startavusių dalyvių vardais ir pavardėmis.

6. Apdovanojimas
Čempionato nugalėtojai ir užėmę prizines vietas apdovanojami medaliais ir
diplomais, nugalėtojai – asmeninėmis dovanomis.