Metinis UIAA Medicinos komisijos susirinkimas

Hatersage, Didžioji Britanija 2022 06 10

Šių metų birželio 10 dieną Didžiojoje Britanijoje įvyko metinis UIAA Medicinos komisijos susirinkimas. LAA deleguota šios komisijos narė Kastė Mateikaitė-Pipirienė dalyvavo susirinkime nuotoliniu būdu. Norime pasidalinti keliais aktualiais Lietuvos alpinistams UIAA ir Medicinos komisijos darbais bei projektais.

Šiame susirinkime dalyvavo ir kitų tarptautinių kalnų medicinos bei gelbėjimo organizacijų – ISMM*, ICAR**, nariai. Buvo aptartas glaudesnio bendradarbiavimo galimybės, numatyti bendri šių organizacijų susirinkimai bei projektai.

Svarbu paminėti, kad buvo diskutuota ir dėl Kalnų medicinos diplomo kursų (DIMM) kontrolės. Šiuos tarptautiniu mastu pripažįstamus kursus rengti imasi vis daugiau įvairių organizacijų. Kontroliuoti šių kursų kokybę darosi vis sudėtingiau. Todėl organizuojamas darbo grupės susirinkimas dėl akreditacijos šiems kursams organizuoti apmokestinimo bei kursų komercializacijos. Daugiau informacijos apie kursus: https://theuiaa.org/mountain-medicine/diploma-in-mountain-medicine/

*ISMM – tarptautinė kalnų medicinos bendruomenė

**ICAR – tarptautinė kalnų gelbėjimo komisija

Parengė Kastė Mateikaitė-Pipirienė