Pakartotinis visuotinis LAA narių susirinkimas Sausio 24 d., 18 val. Susirinkimo organizatorius A. Peištaras kviečia registruotis el. paštu info@bangelesreklama.lt arba tel. 8698 45838. Registracijos tekstas: Dalyvausiu, Vardenis Pavardenis (jūsų vardas/pavardė).
Susirinkimo metu bus pristatyta LAA finansinės ir veiklos ataskaitos už 2020 metus, renkamas naujas prezidiumas, aptarti kiti klausimai.
Visa informacija apie susirinkimą pateiktuose prieduose.
2020m Finansinė ataskaita
2020m Veiklos rezultatų ataskaita
2020_AISKINAMASIS RASTAS
Balsavimo biuletenis-kandidatai į prezidiumą
Pridedamas įvykusio isuotinio narių susirinkim (2021-01-10) protokolas.