Lietuvos sporto universitetas (LSU) ir Lietuvos alpinizmo asociacija (LAA) pasirašė bendradarbiavimo sutartį, o ją parašais patvirtino LSU rektorė Diana Rėklaitienė ir LAA prezidentas Kęstutis Skrupskelis. Pasak rektorės, universitetas sukaupęs daug patirties rengiant sportinės rekreacijos, turizmo specialistus, įvairių sporto šakų trenerius, todėl kartu su Lietuvos alpinizmo asociacija ateityje galėtų rengti kalnų gidus ir kitus specialistus, kurių ypač trūksta Lietuvoje.

K. Skrupskelis teigė, kad šiuo metu šalyje yra apie dešimt tūkstančių žmonių, kurie aktyviai laisvalaikį leidžia kalnuose, todėl trūksta profesionalų, kurie padėtų tinkamai pasirengti žygiams. „Būtų įdomu, kad alpinistus tirtų ir sporto mokslininkai. Be to, norime įgyti kuo daugiau žinių apie sporto psichologiją ir fizinį parengtumą, ištvermę”, – teigė LAA prezidentas.

Lietuvos alpinizmo asociacija reprezentuoja Lietuvos vardą, mezga ir plėtoja tarptautinius santykius, populiarina alpinizmą, laipiojimo sportą (uolų ir ledo) bei kitas giminingas sporto šakas ir rūpinasi jų plėtra, rengia sportinius ir pažintinius žygius kalnuose.

Organizuoto alpinizmo Lietuvoje pradininkai – Gediminas Akstinas, Vytautas Vosylius ir Feliksas Mieliauskas. Jų iniciatyva įkurtos alpinizmo sekcijos Kaune (1956 m.) ir Vilniuje (1957 m.). 1957 m. spalio 27 d. Kaune įkurta pirmoji Lietuvos alpinistų organizacija – Respublikinė alpinizmo sekcija.