Tavola sporto ir kelionių klubas

Sporto ir kelionių klubas „Tavola“ gyvuoja jau daugiau, nei 10 metų. iki 2017 pavasario buvo laisvalaikio klubas. Šį pavasarį buvo pakeisti klubo įstatai ir klubas pradėjo aktyviai veikti alpinistinėje veikloje. Klubo tikslu tapo vienyti atletikos, kalnų ir kitomis sporto rūšimis, bei pažintinėmis kelionėmis užsiimančius asmenis, siekiančius laisvu nuo darbo, ar mokslo laiku užsiimti sportu, švietėjiška, neformaliojo ir pilietinio ugdymo, ar kitokia panašia visuomenei naudinga ir nesavanaude veikla.

Klubas organizuoja ir vykdo keliones į kalnus ir įkopimus. Dalyvauja kitų su šia veikla susijusių organizaciujų veikloje. Įtraukia į šią veiklą ir ne klubo narius.

P

Kaip įstoti į klubą?

Naujas narys į klubą priimamas visuotinio klubo narių susirinkimo sprendimu, jeigu nė vienas narys nebalsuoja „prieš“. Asmuo , norintis tapti klubo nariu, pateikia klubo vadovui prašymą. Prašyme privalo pažymėti, kad asmuo yra susipažinęs su šiais įstatais ir yra įsipareigojęs jų laikytis. Kol kas nario mokestis nerenkamas.

Klubo nario privilegijos

Dalyvauja klubo veikloje nario teisėmis.

Kontaktai

Sporto ir kelionių Klubas „Tavola“

http://www.tavola.lt/

Vadovas
Darius Gelažius
+370 698 48242
dariusgelazius@gmail.com